Qatar
Shalimar Restaurant


Shalimar Restaurant

 +974 -44366400